Ukázka z knihy

Dobrozemě je i přes svůj název místem prapodivným.

Dějí se tu nevysvětlitelné věci a proto je život místních obyvatel pod ochranou Fantomských hlídek. Ty střeží nejen Dobrozemské ale i hranice, které nesmí být překročeny. Co leží za hranicemi Dobrozemě, nikdo přesně neví.

Mezi lidmi kolují roztodivné báchorky a legendy o světech za Pustinami, o světech, které se vymykají běžné představivosti…