• mimosa

Nahota na planetě Zemi

Úvodník:

Dnešním horkým tématem je rostoucí popularita obnažených lýtek, kolen a dalších částí rodu Homo Sapiens. Není výjimkou, že i holé paže spatřují na planetě Zemi světlo světa a mnohdy pokrývka těla těchto primátů nekončí jen tam.

Náš nový člen redakce amorf Sigma se úkolu amortizace zhostil přímo skvěle. Po dopadu do troposféry se umně přeměnil na amorfa Lucii, aby infiltroval hustě obydlenou kolonii na blíže nespecifikovaném území.

Svá dvoudenní pozorování pak předal členům redakce Kasiopea. Zde se toto téma stalo horkým želízkem a nutno dodat, že spustilo lavinu bouřlivých reakcí. Zeptali jsme se našich odborníků na jejich názory a zde jsou jejich podnětné příspěvky.


“I holé paže spatřují na planetě Zemi světlo světa a mnohdy pokrývka těla těchto primátů nekončí jen tam”

Šéfredaktor Menkar

Skandální! Nemám slov. Je to urážka našich Skafátů!

(Skafát – neoprenová pokrývka těla připomínající kabáty druhu homo sapiens, určené především pro zimní přezimování, pozn. red)


Bob Herculis Krvooký

(jednotka vydává mlaskavé zvuky, sahá po talíři s umělým bio steakem a jen s velkým přemáháním se zakusuje, pozn. red) Ehhh! Maso by mělo být pěkně vidět, jsem velmi potěšen zejména u určeného druhu ‚žen‘, že se tato deviace objevuje tak často a v tak hojné míře. Musím uznat, že tvary tohoto lidského druhu mají poněkud jiné dimenze než ty, které jsou k vidění na Chiméře, nemluvě o mém mateřském Brutu. Je mi známo, že se druh ‚žen‘ snaží tímto upoutat sekundární lidský druh prodlévající na zemi, jímž jsou muži. Zdali je tomu tak, a zdali jsou v tomto počínání úspěšné, nevím. Jediné, co bych s gustem pozoroval v celé své nahotě je odpeřené kuřátko, nebo spařeného Bruse (obdoba prasete domácího, pozn. red)… err kde jsem to (jednotka slintá a ztrácí souvislosti, pozn. red).


Aha, ženy a jejich nahé končetiny. Zajímalo by mě, jestli by jejich návyky změnila translimbická proměna, tolik oblíbená u našich sousedů na Armoře, kde mají místní tolik končetin, že jim nestojí za to se jakkoli odívat. Zdá se, že obnažené maso je na planetě Zemi v trendu a pokud i zde lidé podstoupí translimbii, bude to nevídaná podívaná! Kuře o dvou nožkách ať jde k čertu! (jednotka říhá, pozn. red)


“Zajímalo by mě, jestli by jejich návyky změnila translimbická proměna, tolik oblíbená u našich sousedů na Armoře”

Matylda Aura

Hleď svatý Epsilone, nechť je mi vyjeveno poselství tohoto fenoménu nahoty! (Matylda nepřítomně hledí na hvězdnou báň, pozn. red) Co skrývá se za lidskou touhou obnažovat údy své?

Hleďme, ježto duchovní přesah je dozajista obsažen v každém lidském konání, lidské údy bez ošacení nevyjímaje. Je to snad způsob transcendence, jenž evokuje lidskou touhu stát nahý v posvátné bázni před celičkým světem, jak kdysi prohlásil svatý Epsilon z Pluta, když uzřel populaci skvostnou a zcela obnaženou na Armoře? Či jde o sebemrskačství po vzoru svatých, neb povrch zemský není v jistých končinách tělesnému teplu nakloněn?

Mé oko zři! (všechny oči vytřeštěné, jazyk vyplazený, pozn. red) Absence oděvu jest vyjádřením hluboké potřeby po tom být viděn! Ale kým, ptám se? Ha!


Sekundární druh mužů, zdá se, trpí chvilkovým poblouzněním či jak jinak nazvat stav, kdy jejich smysly ulpí na obnažené ženě a pronásledují jí svým zrakem, dokud nezmizí z dohledu. Jelikož je mezi těmito druhy silná přitažlivost, je až k nevíře, jakou vizuální promiskuitou trpí zmiňovaný sekundární druh! Nebýt mé pramáti Mimy, jež mě vedla k duševní čistotě a lásce ke všemu živému, patrně bych na lidské plémě uvalila dvanáctou kletbu svatého Epsilona!


“Co skrývá se za lidskou touhou obnažovat údy své?”

Cindy Zeta Cosmo

(lepí si stodvacátou růžovou řasu, pozn. red) Jako stoupenkyně umělých řas a vypolstrovaných zadků jsem vypozorovala jisté odlišnosti v tom, jak se pozemšťané ošacují. Nebo spíše neošacují. (jednotka napodobuje pištivými zvuky hihňání, jímž se vyznačují některé modely homo sapiens, pozn. red)


Ach, má pozemská zlatíčka, jak já vám závidím vaší svobodu! Nahoismus, jak jsem tenhle super a cool směr sama nazvala, se ujal takřka na celé zeměkouli, výjimkou jsou severnější země, ale i tam se pravidelně ženy obnažují. (redaktorka se nekontrolovaně hihňá, pozn. red)

Já sama budu razit Nahoismus i tady. Jako je to ten nejvíc trendy směr v oblíkání: neoblíkat se vůbec! Jako diktát Skafátů je děsnej. Fakt děsnej. Proč bychom jako měli podléhat módě, co byla in v době Omega-6 Minoris?

Ještě dneska vytisknu protestní letáky ‚Nahoisti všech galaxií, spojte se!‘


(jednotka trpí bludnou představou. Teplotní rozdíly obytných buněk a povrchu planety Kasiopea činí 227 stupňů. Mrazivé teploty se s Nahoismem neslučují. Jednotka poučena. Lepí si sto čtyřicátou řasu a vydává pištivé zvuky)

“Nahoisti všech galaxií, spojte se!”

Interview:

Penetrace mozkové kůry náhodně vybraného subjektu:


Pohlaví: žena, věk 27, vlas: plavý až barvy diskutabilní, oko: modré, ošacení: chabé – v tomto podnebí život ohrožující, výška: průměrná v celkovém měřítku homo sapiens, v mentální samomluvě zcela bezdůvodně vyčítá rozměry svého pozadí a pasu, důvody nejsou zřejmé

M: co vás vede k výběru tak skandálně nicotného šatu?

Žena: bože, ať se mi neroztrhaj silonky, asi bych umřela, kdybych si je musela sundat. Proč jsem si ksakru neoholila ty nohy?

M: penetrace subjektu nezdařena, pokus číslo dvě. Echo druhé: uveď souvislost mezi silonky (bez jasné definice, pozn. red) a oholenýma nohama? Proč je zapotřebí si holit nohy?

Žena: Co? Co to má být… Bellinda ne asi, ježiš co to plácám. Jo to bych taky ráda věděla, proč my baby musíme mít furt dohladka oholený nohy? (subjekt vrčí, pozn. red)

M: žena patrně trpí krátkodobou ztrátou paměti, ani si nevybavuje definici výše zmiňovaného pojmu. Opakuje otázku, na niž chci znát odpověď: penetrace patrně způsobila dočasnou zmatenost a poruchy paměti subjektu. Poslední pokus o penetraci: Víte, co způsobilo tak prudkou změnu barvy vašich kolen?

Žena: do prdele, venku je takovej mráz a já kráva si vemu šaty!

M: penetrace částečně zdařena. Žena dojde ke zjištění, že její oděv je zcela nevyhovující. Ovšem proč se připodobňuje k existujícímu druhu sudokopytnatého savce je nám zcela neznámo.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Eta 2: Humanoidní software 2000, zastává funkci zapisovače Tímto bychom vám chtěli představit prvního člena naší redakce: počítač s nejmodernější verzí ‚humanoidního‘ softwaru 2000. Tato verze obsahuj

Amorf Sigma Hexa - neomorf z dalekého souhvězdí Fornax Dovolujeme si vám představit jednoho z nejdůležitějších členů redakce Kasiopea. Amorf Sigma Hexa má nezastupitelnou úlohu. Navštěvuje totiž plane