• mimosa

Seznámení s členy redakce: Eta humanoid

Updated: Feb 28, 2019

Eta 2: Humanoidní software 2000, zastává funkci zapisovače

Tímto bychom vám chtěli představit prvního člena naší redakce: počítač s nejmodernější verzí ‚humanoidního‘ softwaru 2000.

Tato verze obsahuje komplexní databázi pojmů z mnoha oblastí života na Zemi a na Kasiopeje, sídle věhlasné stejnojmenné redakce, a má tedy schopnost adaptovat texty pro čtenáře obou planet.


Funkce: Eta 2 je zodpovědná za řádný zápis všech publikovaných článků, včetně citace redaktorů. Rovněž podává potřebné vysvětlivky, jež ozřejmují rozdíly mezi životem na Zemi a na planetě Kasiopea. V neposlední řadě zastává finální redakční opravy a úpravy.


“Jakožto řádný člen redakce Kasiopea považuji za skandální, pokud si sama musím z čelního monitoru utírat prach, nemluvě o stopách po konzumaci nápojů a jídla přímo na jednom z mých hardwarů...”

Historie: Není ovšem žádným tajemstvím, že verze 2000 byla příčinou mnoha rozmíšek v redakci.

I přes úspěšnou instalaci nejmodernějšího softwaru začala Eta 2 vykazovat jisté stopy autonomní aktivity. Tuto odchylku bylo třeba v zájmu zachování samotné životaschopnosti redakce akceptovat.


Tato mutace současně slouží jako upozornění všem čtenářům: za jakékoli svévolné a mnohdy zcela nemístné popisy aktivit našich redaktorů v průběhu zápisu článků je odpovědná tato jednotka, v článcích označena zkratkou 'pozn. red.' Tímto se za jakékoli nevhodné poznámky omlouváme nejen našim čtenářům ale i samotným členům redakce.


(pokud je onou příčinou rozmíšek konstatování skutečnosti, pak ano, k mutaci se bez výhrad doznávám. Ovšem jakožto řádný člen redakce Kasiopea považuji za skandální, pokud si sama musím z čelního monitoru utírat prach, nemluvě o stopách po konzumaci nápojů a jídla přímo na jednom z mých hardwarů, pozn. red.)


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Úvodník: Dnešním horkým tématem je rostoucí popularita obnažených lýtek, kolen a dalších částí rodu Homo Sapiens. Není výjimkou, že i holé paže spatřují na planetě Zemi světlo světa a mnohdy pokrývka

Amorf Sigma Hexa - neomorf z dalekého souhvězdí Fornax Dovolujeme si vám představit jednoho z nejdůležitějších členů redakce Kasiopea. Amorf Sigma Hexa má nezastupitelnou úlohu. Navštěvuje totiž plane