• mimosa

Místa, kde spočinout aneb zlomyslný režisér

Updated: Feb 26, 2019

Co obyčejný herec zmůže proti pánovi celé hry zvané život?


Není místo jako místo. Slovem ‚místa‘ se tu rozumí poloha jak fyzická, tedy kde se v daný okamžik našeho života nalézáme, tak psychická, tedy vnitřní ustrojení a naladění, zpravidla jde o kombinaci obojího.


Nalézat se v životě v místech, kde je nám těsno a nepohodlno je jako obývat sen, z něhož se ráno s obrovskou úlevou probouzíme. S tím rozdílem, že ve skutečném životě k momentu probuzení obvykle nedochází. V takových chvílích se nám občas zdá, jakoby události byly v rukou jakéhosi neviditelného zlomyslného režiséra a jaksi měly svůj vlastní spád. My jen němě přihlížíme, nesnášíme scénáristu, a pokud by to jen šlo, hlavní role bychom se nejraději zřekli. Často se tahle 'mimomístovitost' děje paralelně v několika oblastech našeho života, pracovní či milostný život nevyjímaje.

Chvílemi to může být parádní jízda, jindy máme nutkání podat na režiséra i celý filmový štáb žalobu. Ale co obyčejný herec zmůže proti pánovi celé hry, že?


“V takových chvílích se občas zdá, jakoby události byly v rukou neviditelného zlomyslného režiséra a jaksi měly svůj vlastní spád.”

Když pomineme místa vysluněná a místa, kde s chutí spočineme a ještě práci režiséra s gustem oceníme, objeví se před námi místa v polostínu a ta, co jsou ponořená do naprosté tmy. A pak jsou tu šedé zóny: můžeme se nalézat v místech, kde se nám zpočátku příliš nelíbí, a po čase s úžasem zjistíme, že to je přesně to místo, kde vlastně potřebujeme být. Člověk se nemůže nezeptat: ukazuje to snad to, jak málo se známe nebo je to něco jako zásah shůry mimo naše vědění a kontrolu, který má hlubší význam a který se nám ozřejmí až po čase?

Psychologové by rozebírali první variantu, druhá varianta by snad byla blízká věštcům a mudrcům. Věřím v obojí. Člověk se mění a s ním i jeho hodnoty a vědomí sebe sama. Na druhou stranu si zpočátku nemusíme uvědomovat jak banální či významná určitá zkušenost je a jaký dopad bude mít na náš život, dokud nám jí režisér jaksi mimoděk nepřihraje do záběru.


Zkušenost je ‚místem‘ v meziprostoru, kde nic není jisté, je místem experimentu...


“Ukazuje to, jak málo se známe nebo je to něco jako zásah shůry mimo naší kontrolu?”

Je to jako s nezkušeným studentem v laboratoři: experimentuje s chemickými prvky a mnohdy pořádně netuší, jak spolu budou reagovat. Pak se ozve třeskutý výbuch a on se buď poučí, a zapíše si nebezpečnou kombinaci, nebo bude opakovat ty samé chyby znovu a znovu. Ráda bych ale věděla, kde v té laboratoři sedí rejža a jaké experimenty jsou v jeho rukách a co už leží mimo jeho kompetenci…


Zdá se, že občas je zapotřebí experimentovat jako onen student, abychom nalezli to správné místo, tu správnou chemii v našem životě. Koneckonců, z místa se vždycky můžeme pohnout, i když se to rejžovi nemusí zpočátku líbit. Zápach po třeskutých výbuších nám přeci nevadí...

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Zásadní fámou týkající se chameleonů je, že dokáží měnit barvu podle prostředí. To ale není tak docela pravda, svou barvu totiž mění i podle emocí. Zabarvení dokonce nezávisí pouze na náladě a prostře

Jsou obrazy, které nás mohou přesvědčit o existenci světů, jež zdaleka nemusejí mít nic společného s realitou, jakou známe. Mnohdy je snazší uvěřit těmto obrazům, než slovům. Slova jako taková však mo